Alt hvad der fremgår på de følgende sider er ugyldige, indtil ny forpagter er fundet.